Pieczęć Prewencyjna w Kaczmarski Inkasso

Ponad 30% małych i średnich firm w Polsce na co dzień boryka się z zatorami płatniczymi ze strony nierzetelnych kontrahentów. Reakcją na brak wypłacalności jest często samodzielna windykacja, która tylko w 40% przynosi oczekiwane rezultaty. Aby ustrzec się od takich nieprzyjemnych doświadczeń, warto zainwestować w skuteczną prewencję zadłużenia.

Pieczęć prewencyjna jako „radar na nieuczciwych kontrahentów”

Miałem już dość ciągłego kontaktowania się z kolejnym niewiarygodnym partnerem biznesowym; w mojej branży jest to dość spotykane – wspomina pan Ryszard, właściciel firmy cateringowej z Katowic. Pieczęć Prewencyjna jest dość dyskretna, ale widoczna dla tych, którzy doskonale wiedzą, z czym wiąże się wpis do Krajowego Rejestru Długów. Od czasu, jak zacząłem używać Pieczęci w oficjalnych dokumentach, zatorów płatniczych było o wiele mniej.

Doświadczenie pana Ryszarda idealnie udowadnia skuteczność działań prewencyjnych. Rozwiązanie, zaproponowane przez firmę windykacyjną Kaczmarski Inkasso, jest optymalnym środkiem na ostrzeganie nierzetelnych przedsiębiorców o skutkach opóźnień w płatności.

Dlaczego warto zapobiegać?

Problem zatorów płatniczych dotyka głównie małe i średnie firmy, jednak nie jest obcy także i większym instytucjom. W sytuacji, gdy musimy stale kontrolować obiecane w umowie płatności, zaczyna brakować czasu na chociażby realizowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa – a to niekorzystnie przekłada się na ogólny stan firmy.

Wprowadzenie nawyku zapobiegania nieuczciwym praktykom zaoszczędzi wiele kłopotów – np. wyboru niewłaściwych kontrahentów czy dużej ilości zaległych płatności.

Sposób działania Pieczęci Prewencyjnej

Pieczęć Kaczmarski Inkasso to prosta informacja w postaci pieczątki, którą możemy umieścić na wszystkich firmowych dokumentach, takich jak:

  • wezwania do zapłaty,
  • faktury,
  • noty odsetkowe,
  • dokumenty sprzedaży.

Konkretna nota o ewentualności wpisu do KRD, gdyby kontrahent nie wywiązał się z umowy, działa jak skuteczne ostrzeżenie i motywuje przedsiębiorców do regulowania wszystkich należności w terminie.

Tagged with