Zadłużenie małych firm w Polsce

Polski sektor MSP musi radzić sobie z wieloma problemami. Zatory płatnicze, nierzetelni kontrahenci i stałe trudności z utrzymaniem płynności finansowej są niestety na porządku dziennym. Aby podreperować nadwyrężony budżet, przedsiębiorcy szukają ratunku w notorycznym zaciąganiu pożyczek. Sprawdź więcej informacji na ten temat.

Małe firmy w walce o finansowe przetrwanie

Badania Keralla Research na zlecenie Narodowego Fundusz Gwarancyjnego ujawniają ciekawe statystyki związane z poziomem zadłużenia polskich mikroprzedsiębiorstw. Ponad połowa (51%) badanych firm ma regularne problemy z utrzymaniem swojego budżetu w ryzach. I to wcale nie z powodu zbyt dużej rozrzutności.

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak rzetelności płatniczej ze strony partnerów biznesowych. Na rynku MSP sytuacja ta ma miejsce tak często, że właściciele firm są zmuszeni do uwzględniania zawieszonych płatności w planowanie finansowe. Kilkumiesięczne oczekiwanie nikogo nie dziwi; jakakolwiek innowacja czy skupienie na nowych strategiach musi poczekać, bo zapracowany przedsiębiorca najpierw musi sobie poradzić z odzyskiwaniem długów od nierzetelnych kontrahentów.

Kredyt w odpowiedzi na niesprzyjające warunki rozwoju

Niestety, jak wynika z badania „Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój”, przeprowadzonego na zlecenie BZ WBK, Polska nie jest krajem najbardziej przyjaznym mikroprzedsiębiorczości. Wysokie podatki, mało możliwości dofinansowania, biurokracja oraz skomplikowane przepisy zdecydowanie nie zachęcają do założenia własnego biznesu. To zaskakujące, tym bardziej że według Komisji Europejskiej odsetek firm, którym odmówiono kredytu na start, wynosi jedynie 4%.

W obliczu niełatwych warunków rozwoju mikroprzedsiębiorcy ratują się pożyczkami – najczęściej od rodziny, znajomych lub nawet zaprzyjaźnionych firm. Alternatywnym rozwiązaniem jest jeszcze limit na koncie lub kredyt obrotowy. Już teraz widać, że popyt na kredyty wśród MSP sukcesywnie wzrasta, rośnie też udział faktoringu w finansowaniu – podsumowuje prezes Rzetelnej Firmy, Mirosław Sędłak.

Tagged with