Kto może zostać wpisany do rejestru dłużników

pexels-photoRejestr dłużników, jak nie trudno się domyślić, to baza, w której widnieją osoby zalegające z płatnościami. Nie każdy jednak wie, na jakich zasadach dokonywany jest wpis do takiego rejestru. Sprawdźmy zatem na przykładzie Krajowego Rejestru Długów, kto może zostać wpisany do bazy.

Wierzyciel i dłużnik

Zacznijmy od wyjaśnienia dwóch podstawowych pojęć. Wierzycielem, zgodnie z Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych jest osoba fizyczna, której “wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym” bądź też osoba fizyczna, która wykonuje działalność gospodarczą, a także osoba prawna, której przysługuje wierzytelność z tytułu wykonywanej działalności lub stosunku prawnego, jak również organ właściwy wierzyciela, któremu ustawowo przysługuje wierzytelność.

Z kolei dłużnikiem jest osoba fizyczna lub instytucja, na której ciąży zobowiązanie świadczenia na rzecz innego podmiotu nazywanego wierzycielem. Zgodnie z Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wyróżnia się dłużników niebędących konsumentami oraz dłużników będących konsumentami.

Zasady dopisania dłużnika do bazy KRD

Aby dopisać dłużnika do bazy Krajowego Rejestru Długów konieczne jest posiadanie pewnych informacji o nim, jak również spełnienie wymaganych przez KRD warunków.

W celu dopisania do rejestru firmy bądź instytucji będącej naszym dłużnikiem konieczne jest uprzednie sprawdzenie, czy powstałe zobowiązanie wynika z określonego stosunku prawnego (np. z tytułu umowy). Ponadto należy pamiętać, że zobowiązanie musi wynosić co najmniej 500 zł ( w tym odsetki, koszty postępowania etc.) oraz jest wymagalne od co najmniej 60 dni, aby możliwe było wpisanie dłużnika do KRD. Należy również wiedzieć że musi minąć przynajmniej miesiąc od dat, kiedy wierzyciel wysłał dłużnikowi bądź doręczył mu do rąk własnych (w przypadku dłużnika niebędącego konsumentem) list polecony zawierający wezwanie do zapłaty wraz z ostrzeżeniem o tym, iż zamierza on przekazać jego dane do KRD.

Aby dopisać dłużnika do bazy KRD konieczne jest posiadanie następujących jego danych:

  • nazwa przedsiębiorstwa, adres siedziby, NIP bądź inny numer identyfikacyjny ( w przypadku firm zagranicznych).

Jeśli wierzyciel dysponuje tytułem wykonawczym, do przekazania danych dłużnika do KRD wymagane jest spełnienie następujących warunków:

  • minęło przynajmniej 14 dni od wysłania lub doręczenia do rąk własnych dłużnika bądź na adres doręczeń bądź adres wykonywania działalności gospodarczej listu poleconego / pisma, w którym zawarte jest ostrzeżenie o tym, iż wierzyciel zamierza przekazać dane dłużnika do bazy KRD.
  • wierzyciel dostarczył do biura informacje dotyczące danego organu orzekającego, jak data wydania sygnatura tytułu wykonawczego, który stwierdza dane zobowiązanie.

Sprawdź także stronę krajowy rejestr długów opinie – historia, opinie, fakty! Blog finansowy rejestr-big.pl

Subscribe / Share

Article by pepeta

Authors bio is coming up shortly.