Czym jest monit?

Opóźnienia w płatnościach kontrahentów i partnerów biznesowych, na zasadzie domina, może spowodować opóźnienia w regulowaniu własnych zobowiązań i wpływać na płynność finansową przedsiębiorstwa. Jakie są narzędzia wspomagające i zapobiegające takim sytuacjom? W skrócie rzecz ujmując – są to przypomnienia, monity.

Czym jest monit?

Monit to nic innego jak urzędowe, pisemne przypomnienie o konieczności wywiązania się z zaległych zobowiązań finansowych. Takie pismo pełni rolę dyscyplinującą i motywującą oraz stanowi materiał dowodowy dla sądu, w razie gdyby kontrahent unikał dokonania płatności i byłoby to rozwiązanie ostateczne.

Kiedy stosuje się monity?

Monity stosuje się, gdy:
– relacje biznesowe są długotrwałe, a klient jest ważny. To delikatniejsze rozwiązanie, przed przedsądowym wezwaniem do zapłaty czy wstąpieniem na ścieżkę egzekucji windykacyjnej;
– kontrahent jest niezdyscyplinowany i reguluje swoje należności z opóźnieniami.

Jakie informacje zawiera prawidłowo sporządzony monit?

– wezwanie do koniecznego uregulowania zobowiązań,
– numery faktur wraz z kwotami (bez odsetek),
– przedmiot należności,
– nieprzekraczalny termin zapłaty
– numer rachunku bankowego wierzyciela.
– informację o dalszym postępowaniu w przypadku nieuregulowania należnej kwoty.
Często dodawany jest zapis typu: „jeżeli zobowiązania zostały uregulowane przed otrzymaniem niniejszego pisma, prosimy o potraktowanie monitu jako nieważne”.

Komu wysyła się monity?

Wezwania do zapłaty wysyła się do osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych i osobowych, spółek handlowych. Można je wysłać na adres domowy przedsiębiorcy lub wspólnika.

Co dalej?

Po wysłaniu monitu, dobrze jest zatelefonować do dłużnika, zapytać o przyczyny opóźnienia w regulowaniu zobowiązań i planowany termin zapłaty. Brak reakcji dłużnika na wezwania kończy się zgodnie z zapisanymi w monicie dalszymi krokami prawnymi.

Subscribe / Share

Article by pepeta

Authors bio is coming up shortly.
pepeta tagged this post with: Read 27 articles by