Różnice między windykatorem a komornikiem

suit-portrait-preparation-weddingWarto wiedzieć, że windykator a komornik to zupełnie inne profesje. Często jednak zawody te są mylnie traktowane jako tożsame. Może to wynikać z faktu, że na pierwszy rzut oka ich praca i cel wyglądają podobnie. Jednak wystarczy się przyjrzeć, aby zobaczyć, że oprócz podobieństw, zajmują się oni rozwiązywaniem problemów finansowych na różnych etapach. Na czym zatem polegają owe różnice?

Zakres działania windykatora

Celem windykatora jest przekonanie dłużnika do jak najszybszego spłacenia swojego zadłużenia. Aby to osiągnąć, windykator stosuje najpierw polubowne metody rozwiązania problemu swojego klienta. Przedstawia dłużnikowi zagrożenia i konsekwencje wynikające z nieuregulowania na czas należności. Wysyła również do dłużnika ponaglające pisma czy też informuje o podjęciu decyzji odnośnie wpisania dłużnika do rejestru KRD. Gdy jednak to nie działa, przechodzi on z miękkiej windykacji na twardą windykację. W drugim przypadku windykator przestaje działać tylko we własnym zakresie, jako działalność prywatna, i występuje na drogę sądową.

Windykator a komornik

Jeśli windykator skieruje sprawę do sądu i skończy się ona pozytywnym dla klienta rozstrzygnięciem, to jego praca dobiega najczęściej końca. Jednak nie zawsze dłużnik dostosowuje się od razu do decyzji sądu. Jeśli zwleka on nadal z uregulowaniem zadłużenia, to warto właśnie wtedy sięgnąć po pomoc komornika. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, którego zadaniem jest wyegzekwowanie należności i przekazanie jej wierzycielowi. W celu odzyskania długu, komornik może przystąpić do egzekucji komorniczej.

Działa on na wniosek wierzyciela i decyzję o tym, czy komornik odstąpi od egzekucji, należy właśnie do wierzyciela. Dla dłużnika komornik oznacza już brak możliwości jakichkolwiek negocjacji, ponieważ tylko windykator próbuje rozstrzygnąć spór w sposób polubowny. Komornik natomiast może prawnie wejść do domu dłużnika i dokonać zajęcia znajdujących się w nim rzeczy.