Co może, a czego nie może windykator?

businessman-1439049_960_720 (1)Wielu osobom zawód windykatora przywodzi na myśl negatywne skojarzenia.  Często bowiem dochodzi do nadużyć ze stronynie kompetentnych windykatorów, co niestety rzutuje na opinię na temat tego zawodu. Warto zatem wiedzieć, jakie prawa i obowiązki ma windykator, co pozwoli nam realnie ocenić, czy zachowanie windykatora jest zgodne z jego uprawnieniami.

Czego nie może windykator

Przede wszystkim należy pamiętać, iż windykator nie ma prawa wejść do mieszkania czy na teren posesji dłużnika bez jego zgody. Nie może równiez w żaden sposób naruszać dóbr osobistych dłuznika, przez które rozumiemy: zdrowie, swobode sumienia, nietykalność mieszkania itp.

Warto pamiętać o tym, iż windykatorowi pod żadnym pozorem nie wolno nagrywać rozmów z dłużnikiem bez jego wyraźnej zgody, jak również wysyłać pism zawierających treści, które moga być rozumiane jako groźby.

Niedozwolone jest nękanie dłuznika telefonami, smsami, nachodzenie w miejscu zamieszkania w czasie dni wolnych od pracy, w porze nocnej.

Windykator nie ma uprawnień do zabierania  przedmiotów lub pieniędzy należących do dłużnika bez jego zgody, gdyż w ten sposób dopuszcza sie naruszenia mienia.

To jednak nie koniec ograniczeń, jakie dotyczą zawodu windykatora. Koniecznie należy dodać, iż nie wolno mu:

– przetwarzać danych osobowych dłużnika oraz podawać informacji o zadłużeniu do wiadomości publicznej

– stosować jakiejkolwiek formy przymusowej egzekucji długu.

Co może windykator

Warto wiedzieć, iż prawa windykatora reguluje paragraf pierwszy artykułu 190s Kodeksu karnego. Ma on prawo do kontaktowania się z dłużnikiem telefonicznie, poprzez e-mail, sms lub złożyć mu osobistą wizytę w miejscu zamieszkania.

Ponadto windykator może zaproponować dłużnikowi rozłożenie na raty spłaty zobowiązania,  wyboru dogodnego terminu na uregulowanie należności, a także doradzić, w jaki sposób można poradzić sobie z ciążącym zadłużeniem.

Obecnie firmy windykacyjne przykładają szczególną uwagę do tego, aby ich pracownicy oraz przedstawiciele służyli pomocą oraz dobrą radą osobom zadłużonym i tym samym stanowili wsparcie w tym trudnym procesie spłaty długu.