Dłużnik za granicą a windykacja w Polsce – jak to działa?

W przypadku, gdy dłużnik jest za granicą, a wierzyciel w Polsce, to nie oznacza to, iż nie ma szans na odzyskanie długu, gdyż windykacja międzynarodowa jest jak najbardziej możliwa. Istotną rolę odgrywa tu Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

Co warto wiedzieć?

Przede wszystkim to, iż uruchamiając ten tryb, należy mieć już tytuł wykonawczy, czyli przykładowo nakaz albo wyrok z klauzulą wykonalności. Po drugie należy znać miejsce zamieszkania dłużnika za granicą, gdyż bez tego nie ma możliwości ustalenia właściwości sądu, który wykonalność ma stwierdzić. Kolejną ważną kwestią jest uzyskanie w polskim sądzie, który wydał nakaz lub wyrok, specjalnego zaświadczenia, którego wzór zamieszczony został w załączniku do wspomnianego wcześniej rozporządzenia.

W chwili uzyskania takiego zaświadczenia można złożyć wniosek do sądu w kraju, w którym ukrywa się dłużnik. Należy mieć świadomość tego, iż taki wniosek podlega opłacie, która ustalana jest w każdym kraju na innym poziomie, dlatego należy dowiedzieć się w danym kraju, ile dokładnie wynosi. Aby nieco przyspieszyć procedurę, warto postarać się o tłumaczenie uwierzytelnione wszystkich przekazywanych dokumentów.

Jednak droga sądowa to nie jedyne wyjście. Ściągnięciem należności może zająć się komornik sądowy kraju, w którym znajduje się dłużnik jednak, aby móc do niego złożyć wniosek, należy uzyskać wcześniej tzw. Europejski Tytuł Egzekucyjny lub Europejski Nakaz Zapłaty, dzięki któremu możliwe jest wyegzekwowanie wyroku w innym państwie UE.

Aby dokładnie dowiedzieć się, jak wygląda taka windykacja za granicą, należy przede wszystkim zapoznać się z przepisami kraju, w którym znajduje się dłużnik, ponieważ każde państwo posiada odrębne przepisy. Z tego też względu w niniejszym wpisie zostały poruszone wyłącznie ogólne kwestie związane z egzekucją długu od osoby znajdującej się za granicą.

Subscribe / Share

Article by pepeta

Authors bio is coming up shortly.